Süleyman I.

Süleyman I. padişah olunca içişlerinde belli bir düzene kavuşmuş devlet yönetimi babasının yaptığı ıslahatlarla sağlamlaşmış temeller üzerinde duran bir devletin başına geçti.İmparatorluğun iç bunalımlarıyla uğraşmadan kısa bir süre Batı dünyasının geçirdiği dönüşümleri izledi.Batı rönesansın yarattığı bir açılma ortamında teknik yönden belli aşamalara ulaşmış;Fransa ve Almanya'da dinsel reformlar yapılarak birlik sağlanmıştı.Kanuni bu ortamda,askeri alanda oldukça üstün duruma gelmiş olan Osmanlı İmparatorluğunun gücünü Batı'ya yine Askeri yönden kabul ettirme yolunu seçti.Tahta çıktıktan bir yıl sonra Belgrad'ı fethetti ertesi yıl ise Rodos'u aldı.Tüm bu başarılar Avrupa devletlerini harekete geçirdi.Fransa'nın da teşvikiyle Mohaç seferini düzenleyen Kanuni Macar ordusunu büyük bir yenilgiye uğratarak başkent Budin'i kısa bir süre sonrada Viyana'yı kuşattı.Kutsal Roma-Germen imparatoru Şarlken'e savaş ilan etti..Bu savaşlar sonucunda tüm Macaristan egemenlik altına alındı.Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa cezayir ve Kuzey Afrika'yı alarak Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdi.Doğuda ise İranla yapılan savaşlar sonunda Tebriz ve Bağdat alındı.Son savaşı olan Zigetvar seferinde Zigetvar kalesini kuşatılması sırasında ölen Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesi yaptırtmış olduğu Süleymaniye Camii'nin avlusundaki türbeye gömüldü.