Süleyman I.

.Osmanlı Padişahlarının onuncusudur."Kanuni"sanıyla anılır.Babası Selim I. annesi ise Hafsa Sultandır.1509 yılında Kırım yakınlarındaki Kefe sancakbeyliğine atandı.Çıkan taht kavgalarında Kırım Hanı ile birlikte babasına çok yardımcı oldu.Babasını bu hareketlerden başarıyla çıkması sonucunda Saruhan sancakbeyliği göreviyle Manisa'ya gönderildi.Padişahın sefere çıktığı vakitlerde Batı sınırını korumak için Edirne'de bulundu.Babasının ölümü sırasında yine Manisa'da bulunan şehzade Süleyman sadrazam Piri paşanın çağrısı üzerine İstanbul'a gelerek 1 Ekim 1520 tarihinde tahta çıktı.