Süleyman I.

Fatih Sultan Mehmet ya da babası Yavuz Sultan Selim kadar kültürlü olmadığı halde büyük bir savaşçı devlet yönetiminde ölçülü pir padişah olmuştur.Avrupalılarla yaptığı savaşlrda büyük başarılar kazanan Kanuni bu sayede Batı devletleriyle özellikle de Fransa'yla yakın siyasi ilişkiler kurmasına yol açmıştır.Fransa'ya verilen ve ileriki yıllarda Osmanlı'nın ekonomik yönden çökmesine yol açan kapitülasyonlarda Kanuni zamanında tanınmıştır.46 yıllık saltanat hayatı boyunca Osmanlı uygarlığı büyük gelişme göstermiş hukukimatematik,mimarlık ve nakkaşlık alanlarında yetişen bilim ve sanat adamlarının yarattığı eserler kültür tarihimizin başyapıtları olarak yerlerini almışlardır.Kanuni Sultan Süleyman padişahlığı döneminde devleti yetenekli devlet adamlarıyla birlikte yönetmiş ve dünyanın en büyük imparatorluğu haline getirmiştir.