Orhan Gazi (1281 - 1362 )

.Orhan Bey 1342 yılında Ulubat,Mihaliç ve Kirmasti gibi kaleleri alarak merkezi Balıkesir olan Kersi Beyliğinin sınırlarına dayandı.Bu sırada Karesi Beyliğinde çıkan taht kavgalarından yararlann Orhan Bey BalıkesiriManyas,Kapıdağ,Edincik gibi yerleri aldı.Böylece Osmanlı Devletinin sınırları güneydende Marmara kıyılarına ulaştı (1345).Ve Orhan Bey'in Rumali'ya geçmesi olanağı doğdu.Aynı yıl Bizans'ta çıkan taht kavgalaında imparator Kantakuzinos'a yardım eden Orhan Bey,1346 yılında imparatorun kızı Teodora ile evlendi.1349 yılında Selanik şehrini almak isteyen Sırp kralı Stephan Duşan 'a karşı yine Kantakuzinos'un yardımına koştu.Oğlu Süleyman Paşa'nın komutasındaki 20 000 kişilik ordu Selanik'i kurtardı.1352 yılında da 10 000 kişilik Osmanlı ordusu Dimetoka daSırp ve Bulgarları yenilgiye uğrattı Böylece Osmanlı ordusu Bizans İmparatoruna yardım etmekle Rumelide yapılacak olan fetihlerden önce bölgeyi tanıma fırsatını bulmuş oldu.1354 yılında Ankara'yı Eretnaoğulları Beyliğinden alan Süleyman Paşa tekrar Rumeli'ya geçti.Vize,Çimbi,Gelibolu, Bolayır, Keşan,İpsala ,Malkara gibi yerleri aldı .Böylece Osmanlı ilk defa Avrupa'nın bir parçasında egemenlik kurmuş oldu. Babasından aldığı talimat ile Rumeli'de fethedilen yerleri türkleştirmek için Anadolu'dan Türkmen aşiretlerini getirip yerleştiren Süleyman Paşa 1359 yılında ölünce yerine kardeşi Murad (I.Murad) komutan oldu.Lala Şahin Paşa ,Hacı İl Bey,Evrenos Bey gibi tecrübeli komutanlar da kendisine yardım ediyorlardı