Orhan Gazi (1281 - 1362 )

.İkinci Osmanlı Padişahı "Gazi" sıfatıyla anılır.Babası Osman I. (Gazi) ,annesi Mal Hatun .Babasının Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığını ilan etmesinden (1299) sonra Orhan Bey'de askeri ve idari alanda çeşitli görevler aldı.Bilecik ve Yarhisar'ın fethinde büyük yararlıklar gösterdi.1301 yılında beyliğin Sultan önü (Karacahisar) bölgesini yönetmeye başladı. 1320 yılından itibaren babasının yaşlı ve hasta olmasından dolayı devlet yönetimini fiilen eline aldı.1321 yılında Gemlik'i aldı.1324 yılında babasının kendi lehine tahttan çekilmesi üzerine hükümdar oldu.1326 yılında Bursa'yı Bizans'tan alarak geçici başkent yaptı ve babasının naaşını buradaki Gümüşlü Kümbet Türbesine gömdürdü.Bu sıralarda Anadolu'daki beylikleri kontrol altında tutan İlhanlı devletinin Anadolu valisi Timurtaş Bey'in Mısır'da idam edilmesiyle bu devletin baskısından tamamıyle kurtulan Orhan Bey,Osmanlı Devletinin İstanbul yönünde genişlemekle ayakta durabileceğini anladı ve bu fikrini uygulamak için harekete geçti.İlk hedef olarak İznik ve İzmit kalelerini seçti.Pelekanon (Maltepe) savaşıyla ağır yenilgiye uğrayan Bizans kuvvetleri İstanbul'a kadar geri çekildi.Bizans'tan yardım alamayan İznik kısa zamanda düşürüldü.Ve bir yıl sonra da Osmanlı'nın başkenti haline getirildi.(1330).Orhan Bey ertesi yıl İzmit'i kuşattıysada Bizanslıların bölgeye çok sayıda asker sevketmeleri üzerine Orhan Bey kuşatmayı kaldırdı.Ancak 1337 yılında ikinci defa harekete geçerek İzmit'i ele geçirdi ve buranın yönetimini oğlu Süleyman Paşa'ya bıraktı.İzmit'in alınmasını Taraklı,Göynük,Mudurnu gibi çevredeki kalelerin teslim olmaları izledi.Böylece yeni devletin sınırları Karadeniz'e doğru genişlemeye başladı.