Orhan Gazi (1281 - 1362 )

Osmanlı Padişaharının en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Orhan Bey yaptığı fetihler ve aldığı topraklar üzerinde kurduğu devleti ve ve devletin hem askeri hemde idari teşkilatını sağlam temeller üzerine oturttuktan sonra 81 yaşında Bursa'da öldü.Yerine oğlu Murat geçti.Aldığı yerlerde özellikle Bursa'da birçok cami medrese han gibi eserler yaptıran Orhan Gazi ,ilk Osmanlı sikkesini bastıran padişah olarak da tarihe geçmiştir.Omum zamanında Osmanlı Devleti henüz bir imparatorluk niteliği taşımadığından babası gibi "Bey" unvanıyle anılmışsada yaptığı büyük işler ve fetihler dolayısıyla .ölümünden sonra padişahlar arasına katılmıştır.