Murat IV.


Murat IV.başkentteki bu hareketlerinin yanısıra Revan seferine çıkarak Azerbaycan'ı geri almayı başardı. Daha sonra düzenlediği ikinci sefer sonunda da Bağdad'ı geri almayı başardı İranlılara karşı Kasr-ı Şirin antlaşmasını yaptı.(1639)