Murat IV.

İçkiye çok düşkün olduğu için henüz 28 yaşındayken çeşitli hastalıklara yakalanan Murat IV. Osmanlı tarihinde kan döken padişahlar arasında yer alır.Sadrazam Bayram Paşa,Şair Nef'i,kardeşleri Kasım ile Bayezıd öldürttüğü insanlar arasında yer alır.Padişahlığı sırasında devletin güvenliğini koruyacak tedbirlerde başarı gösterdiği halde bu kan dökücü tutumu köklü bir düzelme fırsatı vermemiş ,ölümünden sonra aynı zayıflıklar tüm toplumu sarmıştır.Uzun boylu geniş omuzlu gücüne güvenen bir insan olan,savaş oyunlarında da büyük ustalıklar gösteren Murat IV. babasının Sultanahmetteki türbesinde gömülüdür.