Murat IV.

Zorba yeniçeriler sadrazamlığa getirmeyi başardıkları Recep Paşa'yı diledikleri gibi çeviriyorlar,böylece devletin en önemli organı yolsuzlukların kaynağı oluyordu.Birkaç kez saray zorbalar tarafından basılmış,padişahın dikkatli ve yatıştırıcı konuşmaları fayda etmemişti.Murat IV. 20 yaşına kadar bir yandan annesinin çeşitli entrikaları bir yandan da anarşi ortamının yarattığı bu huzursuz ortama boyun eğdi.Devleti eski gücüne getirmek için zora karşı zor kullanmayı hedef alarak ilkin sadrazam Recep Paşa'yı boğdurttu ve ölüsünü taraftarlarına gönderdi.Bu davranışı sarayda kendi içlerine çekilmiş insanlarında harekete geçmesini sağladı.Sarayda sipahiler ve ulemayla birlikte ortak bir toplantı düzenleyerek zorbalıkla mücadele için kesin kararlar almayı başardı.Güç dengesi Sipahilerinde katılmasıyla kendi lehine döndü.Böylece yolsuzlukların elebaşlarını teker teker ortadan kaldırma cesaretini gösterdi.İstanbul'u kontrol altında tutacak birtakım kararlar aldı.Bu kararların uygulanmasında büyük bir şiddet kullandı.Bu kez de toplum padişahın baskısı yüzünden kıpırdayamaz hale geldi.
.