Murat IV.

Osmanlı Padişahı.Babası Ahmet I. annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır.Tahta çıkarıldığı zaman daha 12 yaşında olduğu için devlet uzun süre Mahpeyker Kösem Sultan'ın yönetiminde kaldı.(1623).Rüşvetin ve yolsuzluğun geniş ölçüde arttığı bir ortamda büyük sorumluluk taşıyan devlet görevleri alınır satılır hale geldi.Yeniçerilerin disiplinsizlikleri anarşi çizgisine ulaşıyor, toplumun bütün tabakalarında huzursuzluk kol geziyordu.İran Şahı devletin içinde bulunduğu bu zayıf durumdan yararlanarak Bağdad'ı almış ,büyük bir Sünni katliamı yapmıştı.Öte yandan Erzurum valisi Abaza Halil Paşa başkaldırısı güçlükle bastırılmıştı.