Murat II.

Murat II. tahta çıktığında bir yandan amcası Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) nın ve kardeşi Mustafa'nın taht iddialarına dayanan ayaklanmaları,bir yandan da Germiyan,Menteşe,İsfendiyaroğulları gibi Anadolu Beyliklerinin başkaldırmalarıyla uğraşmak zorunda kaldı.Mustafa Çelebi ile yapılan savaş yeni padişahın zaferi ve Mustafa Çelebi'nin yakalanıp Edirne'de idamıyla sonuçlandı.(1422).Aynı yıl Bizans üzerine yürüyüp bu ülkeyi elli günden fazla kuşatma altında tutan Murat II.kardeşi Mustafa'nın ayaklanmasıyla karşılaşınca kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.Mustafa Karaman ve Germiyanoğullarından aldığı kuvvetlerle İznik'i almıştı.İki taraf arasında yapılan çarpışmalar sonucunda Mustafa yenilip idam edildi.(1423).Anadolu'daki Türk beyliklerini yeniden Osmanlı'ya katan Murat II.1430 yılında Selanik'i Venediklilerden aldı.1438 de Macaristan ve Eflak'a girdi.1439'da Sırbistan'ı istila ederek Semendire'^yi aldı.1440 yılında Belgrad'ı kuşattıysa da altı ay süren kuşatma sonuçsuz kaldı.1443 yılında Osmanlı ülkesine saldıran Haçlı ordusunu Zlatica geçidinde durdurdu.1444 yılında Macaristan'la bir barış antlaşması yaptıktan sonra oğlu II.Mehmet lehine tahttan çekildi.MuratII.nin tahttan çekildiğini haber alan Haçlılar yeniden harekete geçerek büyük bir orduyla saldırıya geçtiler Durumun kötüye gideceğini anlayan devlet yöneticileri eski padişahı tekrar göreve çağıdılar.Edirne'ye giden MuratII. yeniden ordunun başına geçerek 10 Aralık 1444'de Varna Meydan Savaşında Haçlı ordularını yenilgiye uğrattı.Bu savaşta ölenler arasında Macaristan ve Lehistan kralı Ladislas da vardı.Bu zafer Osmanlı egemenliğinin Balkanlarda yerleşmesini sağladı.Bundan sonra devlet yöneticilerinin ısrarı üzerine oğlu Mehmet II.nin de tahttan feragatı ile Mrat II.yeniden tahta.1448 yazında II.Kosova Meydan Savaşında Haçlıları bir kez daha yenilgiye uğrattı.48 yaşında Edirne'de öldü.Bursa'ya gömüldü.