Murat II.


Murat II. 1446 yılında hazırladığı vasiyetinde şöyle demiştir:"Oğlum Ali yanındaki kabrin katına koyalar.Üzerime bir çar divar türbe yapalar.Üstü açık ola ki üzerime yağmur yağa.Soyumdan sopumdan her kim ölecek olursa benim yanımda koymayalar,katıma götürmeyeler."