Murat II.

Osmanlı Padişahlarının altıncısı.Babası Çelebi Mehmet annesi Emine Hatundur.Doğduğu Amasya'da 1410 yılına kadar kalan şehzade Murat babasıyla birlikte Bursa'ya 1413'te de Edirne'ye gitti.1416'da Amasya valiliğine atandı. Bu görevdeyken Börklüce Mustafa isyanını bastırmak için Manisa (saruhan) ve İzmir bölegelerine gitme emrini aldı.Amasya ve Sivas kuvvetlerinin başına geçerek bu isyanı bastırdı.1420 yılında Samsun'u İsfendiyaroğulları beyliğinden alarak Osmanlı imparatorluğuna kattı.Bu başarılarından sonra babası tarafından Bursa'ya çağrılan şehzade Murat Bursa'ya ulaşana kadar babası ölmüş,fakat ölümü Murat'ın gelmesini bekleyen devlet yöneticilerince gizli tutulmuştur.Bursa'ya varan şehzade 25 Haziran 1421 tarihinde tahta çıkmıştır.