Murat I.( Hüdavendigar )

Edirne'nin başkent yapılmasından sonra Murat I.'nin Batı cephesinde gösterdiği başarılar Makedonya, Arnavutluk ve Selanik dışında tüm Teselya'nın alınmasıyla sonuçlandı.Osmanlı ilerleyişi karşısında Bulgar Ulah.Boşnak ve Macar orduları birleşerek Edirne üzerine yürüdüler.(1363).Ama Hacı İl Bey komutasındaki bir süvari birliği Sırpsındığı adı verilen yerde bir gece baskını yaparak bir çeşit Haçlı ordusu durumundaki düşman ordusunu perişan etti; Bulgaristan ve Sırbistan'ın önemli bir bölümü alındı.10 yıllık bir barıştan sonra düzenlenen bir sefer sonucunda Murat I. Sırp ve Bulgar krallarını büyük vergilere bağlayarak Bulgar prensesini sarayına getirdi.Bu başarılardan sonra Anadolu Beyliklerini Osmanlı egemenliğine bağlama girişimlerinde bulundu.Oğlu Bayezıd'a kızını aldığı Germiyanoğlu ile anlaştı.Bu sırada kendilerini Anadolu Selçuklu Devletinin mirasçısı sayan Karamanoğulları,bu girişimlere engel olmak için ,Savcı Bey'in Murat I. ye başkaldırmasından yararlanarak sınır şehirlerini yağma ettiler.Konya yöresinde yapılan savaşlarda Karamanoğulları Beyliği orduları yenilgiye uğratıldı.Fakat bu kez de Doğu'daki savaşlardan yararlanmak isteyen Bosna-Hersek Sırp,Ulah ve Bulgar beylikleri birleşip 100 000 kişilik bir orduyla saldırıya geçtiler.Bu cephede yapılan savaşlarda da kısa sürede başarı sağlandı.Daha sonra Macar Çek ve Leh ordularının da düşman saflarına katılmasıyla Kosova ovasında yapılan büyük bir meydan savaşında Batılılar Osmanlı'nın Kuruluş devrinin en büyük yenilgisine uğratıldılar.(1389).Murat I. büyük zaferinden sonra Miloş Kabiloviç adında yaralı bir Sırp tarafından savaş meydanında öldürüldü.