Murat I.( Hüdavendigar )

Halk ve asker üzerinde çok iyi izlenimler bırakmış ,sevgi görmüş olan Murat I. 'e halk arasında "Hüdavendigâr" denilmiş keramet sahibi görülmüştür.Savaş dışında eğlenceye içkiye ve kaplıca alemlerine düşkün olarak bilinmektedir.Memleketin imarı önünde de çalışmalar yapılmasına önem vermiştir.Bursa Çekirge'deki türbesinde gömülmüştür.