Murat I.( Hüdavendigar )

Osmanlı Padişahlarının üçüncüsü.II.Osmanlı padişahı Orhan Bey'le Yârhisar Tekfurunun kızı Nilüfer Hâtun'un oğludur.Bursa'da doğdu Çocukluğunda babasının çevresinde bulunan Çandarlı Kara Halil ve Lala Şahin Paşalar tarafından yetiştirildi.Gençliği 20 yıl süren barış dönemine rastladığı için ,savaş eğitimi görmeden babası tarafından İznik sancakbeyliğine atandı.Ağabeyi Süleyman Paşa ve babasının ardarda ölümleri üzerine tahata çıktı.(1362)Orhan Bey zamanında Rumeli'ye geçilmiş olması Bizans'ı ve balkan devletlerini kuşkulandırmış,kısa zamanda gösterilen büyük gelişmeler Anadolu Beyliklerini de fırsat kollar duruma getirmiştir.Şehzadeliğinde, padişah olması düşünülmediğinden devlet ynetiminde tecrübe kazandırıcı çalışmalar yapamadığı halde Bizans İmparatorluğu ile Sırp,Bulgar ve Arnavutlar arasındaki yakınlaşmaları iyi değerlendiren bir politika izledi.Bu devletler arasında doğabilecek güçbirliğini önlemek amacıyla Edirne üzerine yürüme hazırlıklarına girişti.Fakat Batıdaki bu gelişmelerden yararlanmak isteyen Karamanoğlu Ali Bey'in Ankara yöresindeki Ahilerle birleşerek saldırıya geçmesi üzerine 20 000 kişilik güçle önce doğu cephesine gitmek zorunda kaldı.Kısa sürede başarı sağlayarak Bursa'ya dönünce ,babasının padişahlığı zamanında başlamış olan devlet örgütlenmeleri yönündeki çalışmalara hız kazandırdı..Lala Şahin Paşa'yı başkomutanlık görevine getirerek Anadolu ve Rumeli askerini ayırdı.Sıkı bir eğitim programı uyguladıktan sonra Rumeli'ye geçerek Şahin Paşa komutasındaki orduyla Edirne'yi aldı.