Mehmet II.

19 yaşında olmasına rağmen askeri ve idari alanda büyük hamleler başaracak bir olgunluk kazandığı için ,İstanbul'u almak için hazırlıklara başladı.Bunu için içeride ve dışarıda birtakım hareketlerde bulundu.Bu hazırlıklardan sonra kuşatma başlatıldı.İstanbul çevresi Yedikule,Sarayburnu,Ayvansaray yüörelerinde nerdeyse aşılması mümkün olmayan surlarla çevriliydi.Kuşatmanın ilk haftalarında Cenevizli bir komutan idaresindeki Haçlı donanması Osmanlı donanmasını yenilgiye uğratarak Haliç'e geçmiş bu da Osmanlı'da bir umutsuzluğa yol açmıştı.Haliç tarafında bir başarı sağlayamadan kuşatmanın bir sonuca ulaşamayacağını anlayan Fatih 70 parça gemiyi Tophane-Galatasaray yolunu izleyerek kızaklar üzerinde Haliç'e indirtti.Bu büyük başarı şehrin morali üzerinde yıkıcı etki yaptı.Artık şehir bir yandan Haliç kıyılarından diğer yandan da Yedikule tarafından hücum üstüne hücum yiyordu.Tüm bunların üzerine Bizans imparatoru istenilen verginin ödenmesinin kabulü ile bir antlaşma teklif etti.Padişah bu öneriye kayıtsız şartsız teslim karşılığını vererek 29 Mayıs 1453 tarihinde genel harekat düzenledi.Bu Osmanlı'nın en büyük harekatı idi.Savunmayı yaran ilk yeniçeri Uzun Hasan surlara Türk bayrağını dikti ve 53 gün süren kuşatma başarılı oldu.Bu zaferden sonra da Karaman,İsfendiyaroğulları ve Trabzon Rum beyliğiyle yapılan savaşlar sonunda İmparatorluğun sınırları Fırat boylarına kadar genişletti.Batıda ise Sırbistan,Eflak,Boğdan,Mora,Bosna-Hersek ve Arnavut Beyleri Osmanlı'nın egemenliğini kesin olarak tanıdılar.

Fatih askeri alanda bu başarılarının yanısıra idari alanda da başarılar göstermiştir.Devlet idaresini çağının koşullarına göre düzenlemiş,bilim,teknik,mimari,güzel sanatlar ,mühendislik alanlarında Osmanlı-Türk kültürünün ilk gelişmeleriniyaratacak çalışmalara fırsatlar hazırlamıştır.