Mehmet II.


Fatih'in devlet örgüt anlayışındaki ileri görüşlerini gösteren önemli girişimlerinden biri de Kanunnamesidir. Oldukça sade bir dille ele alınan bu kanunnamede sadrazam ve şeyhülislamden başlayarak devlet memurlarının görevleri belirlenmiştir.Bu kanunnamede taht ve devletin geleceği için kardeş katlinini meşrulaştırılmış olması tarihçiler tarafından en çok eleştirilen olaylardan biridir.Fatih saray hayatında ölçülü devlet örgütlerinde görev alanlar karşısında saygılıydı.Ancak yolsuzluk ve bilerek yapılan yanlışlıklar karşısında hoşgörü duygusu beslemeyen bir anlayışı vardı."Avni" takma adı ile yazdığı şiirler edebiyat tarihçileri tarafından değerlendirilmiş,belli bir düzeyi aşan sanat eserşeri arasında sayılmışlardır.Fatih Sultan Mehmet 1481 yılında Gebze yöresinde Hünkarçayırında ölmüştür.Fatih Camii avlusundaki türbede gömülüdür.