Mehmet II.

Osmanlı Padişahı.İstanbul'u fethettiği için "Fatih" sanıyle anılır.Edirne'de doğdu.Babası Murat II.annesi Hümâ Hatundur.Yaşadığı devrin ünlü bilginlerinden öğrenim gördü.Şehzade başlangıçta dikbaşlı ve sert olmasına rağmen zamanla öğrenme bilincine vardı ve daha çocuk yaşlarda hem eğitimcilerinin hemde babasının güvenini kazandı.Osmanlı sancak sistemine uyularak atandığı Manisa valiliği süresinde tutum ve davranışlarındaki olgunluk,karar verme yeteneklerinin oluşması nedenleriyle de 13-14 yaşlarındayken babası tarafından padişahlığa getirildi.Mehmet II. nin çok küçük yaşta padişah olması saray erkanı arasında tepkiyle karşılanmıştı.Bunun sebebi ise yeni padişahın saraydaki ufak tefek yolsuzluklara tahammül edemeyişiydi.Bunlar özellikle askeri çevrelerde yeni padişahın gençliği üzerinde olumsuz propagandalara başvuruyordu.Bu sıralarda Segedin Antlaşması hükümlerini değiştirmek için kurulan Haçlı birliği Varna'ya saldırıya geçmişti.Bu durum karşısında genç padişah devlet erkanı ile birlikte babasının tekrar tahta çıkmasını isteyenlerin görüşüne uymak zorunda kaldı ve vali olarak Manisa'ya gitti.Sonra babasıyla birlikte Varna savaşına katılarak askeri alanda bilgi ve görgüsünü arttırdı.Babasının ölümü üzerine Edirne'ye gittiğinde büyük sevgiyle karşılanarak tahta çıktı.(1451).