Selim III.

Yeniçeri Ocağının kaldırılımasının doğuracağı sorunların farkında olan Selim III. Nizam-ı Cedit adlı bir ordu kurdu ve bu ordunun geliştirlimesi için Avrupa'dan Subaylar getirtti.Tüm bu reform hareketlerinin harcamalarının karşılanması için ise İrad-ı Cedit adlı ayrı bir hazine kurdu yeni vergiler koydu.Devlet içindeki kokumuşlukları engellemek için ağır yaptırımlar uyguladı.Selim III.'ün bu yenilikçi hareketleri ve kurduğu yeni örgütler o güne kadar devleti çıkarları için kullanmaya alışmış ve ıslahat hareketleriyle bu çıkarlarını kaybetmiş olan yeniçerileri Kabakçı Mustafa başkanlığında ayaklandırmıştı.Yeniçeriler Nizam-ı Cedit'in kaldırılmasını istiyorlardı.Kan dökülmesine karşı olan Selim III.bu ocağı kaldırdı.Bundan cesaret alan yeniçeriler yöneticilerden on kişinin kendilerine verilmesini istediler bunu da elde edince Şeyhülislamdan padişahı tahttan indirmek için fetva alıp Mustafa IV.'yi Selim III.'ün yerine tahta geçirdiler.Ayaklanamdan kurtulan bazı kişiler bu durumu Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa'ya bildirdiler.Alemdar adamlarını göndererek boğazları tutmuş olan Kabakçı'yı öldürdüler.Fakat bu durumu haber alan Mustafa IV. Selim ve Mahmut'u öldürmek için emir verdi.Mahmut II.ölümden kurtuldu fakat Mustafa IV.nin adamları Selim III.'ü öldürdü.Buna çok üzülen Alemdar Mustafa IV.'yi tahttan indirip yerine Mahmut II.'yi tahta geçirdi.Mahmut II.'de Selim III.'ün başlatmış olduğu bu reform hareketlerine devam ederek yeniçeri ocağını kaldırdı. İleriyi gören yenlikçi bir padişah olmasının yanısıra müzik ve edebiyatla da uğraşırdı.Selim III.'ün cenazi büyük bir törenle kaldırılarak Lalei Camii'nin yakınındaki türbeye gömüldü.