Selim III.

Osmanlı padişahlarının yirmisekizincisidir.İstanbul'da doğdu.Babası Mustafa III. annesi Mihrişah Sultandır.Sarayda iyi bir öğrenim gördü.Şehzadeliği sırasında müzik ve edebiyat üzerinde çalışarak başarı gösterdi.Ayrıca ülkenin askeri ve idari durumunu inceledi.Avrupa ülkelerinin askeri ve idari teşkilatlarını öğrenmek için Fransa kralı 16.Louis ile gizlice mektuplaştı.Islahattan yana olan Halil Hamit Paşa ve diğer vezirler Abdülhamit I.'i tahttan indirp Selim III.'ü tahttan indirmek isteyince bunlar görevden alındılar;Selim'de veliahtlara uygulanan kafes usulünde yaşamak zorunda kaldı.7 Nisan 1789'da Abdülhamit'in ölmesi üzerine Osmanlı tahtına çıktı.Yapılan Osmanlı Rus savaşına devam etme kararı aldı.Fakat savaşın Osmanlı'nın aleyhine dönmesi üzerine Ziştovi ve Yaş antlaşmalarını imzalamak zorunda kaldı.Islahat hareketlerini gerçekleştirmek için harekete geçen Selim III. Nizam-ı Cedit adlı reform hareketinin esaslarını Avrupa devlerlerinin bilim ve tekniğinden esinlenerek gerçekleştirmek istiyordu.Bu yüzden çeşitli devlet ilerigelenlerini bu konu hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlamakla görevlendirdi.Bütün bu raporlar 10 kişilik bir komisyon tarafından toplandı.72 maddelik program devletin askeri ve idari alanda yapacağı ıslahatları içeriyordu.