Selim I.

Mısır'ın fethinden sonra yeniçeri ocağını düzene koyan Selim I. büyük bir donanmanında hazırlanmasını emretmiştir.Ayrıca ordunun güçlendirilmesi için çalıştı.Fakat sirpençeye yakalanarak 22 Eylül 1520 tarihinde Çorlu yakınlarındaki Sırt köyündeki karargahında öldü.Oğlu şehzade Süleymanın İstanbul'a gelişine kadar ölümü gizli tutuldu.Cenazesi İstanbul'a getirtilerek Selimiye camii yakınlarındaki türbesine gömüldü.