Selim I.

Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu.Babası Bayezıd II.annesi Ayşe Hatundur.Babasının sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da doğdu.Yiğitliği sertliği ve cesareti dolayısıyla "Yavuz "lakabıyla anılır.Kardeşleri Ahmet ve Korkut ile taht kavgaları yaparak tahta çıktı..Bu taht kavgaları sırasında Anadolu'da mezhep kavgaları hızla artmaktaydı.Bunu tehlikelerini gören Yavuz harekete geçerek Anadolu'da 40 000 kadar Şii'yi idam ettirdi.Şii'lere destek olan İran ile tüm ticari ilişkilere son verdi ve tüccarların tüm mallarına el koydu.Ve ardından İran'a sefer düzenlem kararı aldı.İki ordu Çaldıran mevkiinde karşılaştı yoğun Osmanlı topçu ateşi sayesinde İran ordusu bozguna uğradı.Zferden sonra ilerleyen Yavuz Tebriz'e girdi.Dönüşte Dulkadiroğulları beyliğini ortadan kaldırarak Maraş ve Elbistan'ı aldı.1516 da Memluklara karşı sefere çıkan Yavuz Halep yakınlarında Mercidabık Meydan Savaşında Kansu Gavri komutasındaki Memluk ordusunu ağır yenilgiye uğrattı.Böylece Halep,Hama ,Humus, Şam Kudüs ve Gazze'tı aldı.Bununla Suriye Lübnan ve Filistin toprakları da Osmanlı egemenliğine girmiş oldu.Fakat Yavuz'un esas amacı Mısır'ı almaktı.Bunun için Sina çölünü 13 günde geçip Kahire yakınlarındaki Ridaniye mevkiinde Memlük ordusunu bir kez daha yenilgiye uğratarak Mısır'a egemen oldu.