Osman Gazi (1299-1326)

Sınır komşularıyla yaptığı savaşlarda kazandığı başarılarla Yarhisar ve Bilecik'i alan Osman I. genişleyen ülkesini, yönetimini sağlamak açısından "sancak" adı verilen yönetim birimlerine ayırdı;oğlu Orhan Bey'i, kardeşi Gündüz Alp'i ve güvendiği silah arkadaşlarını bu sancakların yönetiminde görevlendirdi.1306'da Bursa nın alınmasını hedef tutan bir seferde kesin bir zafer kazanamadıysa da Ulubat ve Kertel gibi kaleleri aldı.1314'de Bursa üzerine yeniden yürüdü.Uzun süren bu savaşta,şehrin savunma olanaklarından yararlanan tekfuru yine yenilgiye uğratamadı.Bursa'yı alma yolundaki son girişiminden sonra romatizma hastalığı iyice arttığı için ,Yenişehir'e çekilerek devlet yönetiminin başına oğlu Orhan Bey'i geçirdi.Bursa oğlu tarafından alındığı sırada öldü.

Özel hayatında sefahat ve eğlenceden uzak kalan Osman I. gençliğinde tanıdığı,saygı duyduğu Şeyh Edebali'nın kızı Hatun'la evlenmş;hayatının sonuna değin eski Türklerdeki geleneklere uygun bir alçakgönüllülük içinde halkın arasında kalmasını bilmiştir.Savaşta yılmaz bir atılganlık ve yiğitlik erdemlerinin yanısıra hesaplı ölçülü davranışları,başarısına yol açan başlıca etmenler arasında gösterilebilir.27 yıl hükümdarlık yapmıştır.Türbesi Bursa'da günümüzde Tophane Bahçesi olarak adlandırılan yerdedir.