Osman Gazi (1299-1326)

Osmanlı Devletinin kurucusu,ilk hükümdarı,Ertuğrul Bey'in oğludur.Babasını ölümü üzerine aşiretin reisliğine geçirildiği zaman 23 yaşındaydı.Çocukluğu yaşadığı çevrenin sınırlı olanakları içinde geçtiği için kültürel gelişmesini sağlayacak iyi bir eğitim alamadı.Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun son hükümdarı Gıyasettin Mesut tarafından kendisine Söğüt bölgesinin yönetiminde özerklik tanındığı konusunda ferman verildi.Bağımsız hareket etme konusunda yetkisini aldıktan sonra bölgesinde varlık gösteren hristiyan tekfurlarla çarpışmaya başladı.İnegöl ve Karacahisar tekfurlarını yenilgiye uğratarak Karacahisar'ı aldı.Buradaki kiliseyi cami haline getirdi ve kendi adına hutbe okuttu.Adalet işlerinin yetki ve sorumluluğunu üzerinde tutmak istemediği için bu görevin bir kadı tarafından yapılmasını uygun gördü.Selçuklu devletinin yıkılması üzerine 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.Böylece Anadolu'da bulunan diğer beylikler (Karaman,Germiyan,Karesi,Menteşe vs..) gibi yönetimi altındaki toprakların tek egemeni haline geldi.