Çelebi Mehmet

Tahta geçtiği zaman 26 yaşındaydı.Ağabeyi Musa ile Rumeli'nde savaşırken ,Karamanoğlu Mehmet Bey'in Bursa'yı kuşattığını duyunca bu kez Anadolu'ya geçerek saldırıyı geri püskürttü.Daha sonra Eflak'ı vergiye bağlamakla sonuçlanan başarılı bir Rumeli seferine çıktı.Timur'un ölmesi Anadolu'da birliği sağlanması yolundaki engelleri birer birer ortadan kaldırmıştı.Daha sonra Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal'in düzenlediği ayaklanmayı Manisa dolaylarında bastırdı.Bu çarpışmalardan sonra da Ankara savaşı yenilgisiyle ortadan kaybolan kardeşlerinden Mustafa (Düzmece Mustafa) saltanatın kendisine ait olduğu iddiasıyla ortaya çıktı.Kendisini destekleyen kimi Rumeli beylerinin hazırladığı ordularla Selanik dolaylarından harekete geçti.Çelebi Mehmet bu kardeşini de kısa sürede yenilgiye uğrattı.Kardeşi Musa Çelebi'yi de öldürten Mehmet I. Edirne'de ölmüş,oğlu Murat II. tahta çıktıktan sonra cenazesi Bursa'ya gönderilmiştir.Yeşilcami karşısındaki Yeşiltürbe'de gömülüdür.