Çelebi Mehmet


Osmanlı Padişahı.Çelebi Sultan Mehmet diye anılır. Bursa'da doğdu.Yıldırım Bayezıd ile Germiyan Bey'i Süleyman Şah'ın kızı Sultan Hatun'un oğludur.Sofu Bayezıd tarafından yetiştirildi.Savaş oyunlarında üstün yetenek sergiliyordu.Gençliğinde Amasya 'ya sancak beyi olarak atandı.Timur'un ordusuna baskın yapmak için yola çıkan orduyla sefere çıktı.Yenilgiden sonra da sancak beyliğine devam etti Batı bölgesinde kardeşlerinin taht kavgasına hiç bulaşmayarak kendini yıpratmadı.Daha sonra Bizans ile de anlaşarak güçlü bir ordunun başında Rumeli'ye geçti ve Edirne'yi kardeşi Musa Çelebi'den alarak tahta geçti.