Beyazid I.(Yıldırım Beyazıd)

Yıldırım Bayezıd'ın bu beklenmedik başarılarından Avrupa devletleri ve Bizans olağanüstü bir korku ve telaşa kapılmışlar ve Yıldırım Bayezıd üzerine bir Haçlı ordusu göndermişlersede Niğbolu'da büyük bir bozguna uğramışlardır. Bu zaferin ardından Yıldırım yine İstanbul'u kuşatmaya girişmiş,Trabzon Rum imparatorluğunu vergiye bağlamış ve Kadı Burhanettin'in ülkesini topraklarına katmıştır.Böylece hem Anadolu'da hem Avrupa'da başarıdan başarıya koşan Yıldırım Doğuda büyük bir imparatorluk kuran Timur'la karşı karşıya gelmiştir.Sonunda Ankara Çubuk ovasında karşı karşıya gelen iki hükümdar büyük bir meydan muharebesine tutuşmuşlardır.Osmanlı ordusundan Karatatarların karşı safha geçmesiyle moral açısından çöken Osmanlı ordusu bozguna uğramıştır.Bütütn çabalara rağmen esir olmaktan kurtulamayan Yıldırım Timur'un yanında demir bir kafes içinde Batı Anadolu'yu dolaşmışve esirliğin manevi acılarına dayanamayarak 8 Mart 1403'de Akşehir'de ölmüştür.