Beyazid I.(Yıldırım Beyazıd)

Osmanlı padişahlarını dördüncüsüdür.Babası Murat I.'in Kosova meydan savaşını kazandıktan sonra savaş alanını gezerken bir sırplı tarafından öldürülmesiyle tahta çıktı.(1389).Yıldırım lakabını şehzadeyken gösterdiği çabuk davranışları sayesinde kazanmıştır.Hükümdar olduktan sonra Sırbistan seferini tamamlamış bir antlaşma ile Sırbistan'ı Osmanlı'ya bağlı hale getirmiştir.Anadolu'daki Aydın,Saruhan ve Menteşeoğulları beyliklerini Osmanlı topraklarına katmıştır.