Osman Mehmet III Osman III
Orhan Ahmet I Abdülhamid I
Murat I Mustafa I Mustafa III
Beyazid I Osman II Selim III
Celebi Mehmet Murat IV Mustafa IV
Murat II İbrahim I Mahmud II
Mehmet II Mehmet IV Abdülmecid I
Beyazid II Süleyman II Abdülaziz I
Selim I Ahmet II Murat V
Süleyman I Mustafa II Abdülhamid II
Selim II Ahmet III Mehmed Resad
Murat III Mahmut I Mehmed Vahdettin

Sultanlar Sultanı, Kağanlar Hakanı, İmanlıların Halifesi, Mekke'nin Medine'nin ve Kudüs'ün hizmetkarı, İstanbul'un Edirne'nin ve Bursa'nın ve Şam ve Mısır Şehirlerinin ve tüm Azerbaycan'nın, ve Irak'ın ve Arabistan'nın ve Basra'nın ve Hasa'nın ve Dile'nin ve
Raka'nın ve Musul'un ve Diyarbekir şehirlerinin ve Erzurum ve Sivas ve Adana ve Karaman ve Van ve Yemen ve Tunus ve Tripoli ve Sam ve Kıbrıs ve Rodos ve Mora vilayetlerinin ve Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Anadolu'nun ve Rumeli'inin ve Bağdat'ın ve Kürdistan'ın ve Yunanistan'ın ve Türkistan'ın ve Tataristan'ın ve Kafkasların ve Kabarda'nın ve Gürcistan'ın ve Kipçak ovasının ve Tatar'ların tüm bölgesinin ve Kefe'nin ve Bosna'nın ve onun
komşularının ve Belgrat Şehrinin ve Sırp Vilayetinin AR ve Arnavutluk'un tüm kalelerinin ve şehirlerinin ve Eflak ve Boğdan'nın ve bunlara bağlı tüm memleketlerin, sınırların ve öteki ülkelerin Padişahı.