Suleyman II


Osmanlı Padişahlarının yirmincisi.Babası İbrahim I.annesi Saliha Dilaşûb Sultandır.Kardeşi Mehmet IV.nin altıbuçuk yaşında tahta çıkmasından sonra veliaht olan Süleyman II. Osmanlı tarihinde veliahtlık hayatı en uzun süre olmasıyla tanınır(40 yıl).Bu sürenin çoğunu tutuklu olarak geçiren Süleyman II. Mehmet IV'ün tahttan indirilmesiyle tahta çıkmıştır. Saltanat yılları sürekli karışıklık ve çok zor koşullar içinde geçmiştir.Viyana yenilgisinden sonra Osmanlı İmparatorluğu savaşmakta olduğu Avusturya Lehistan Rusya ve Venedik ülkelerinin önünde sürekli yenilgiye uğramış ;Macaristan komple kaybedilmiş ve bu yenilgiler hem orduda hem de halk arasında büyük kaynaşmalara yol açmıştır.Ayrıca ekonomik durumunda çok kötü olmasından dolayı askerlere ulufeleri ve Süleyman'ın tahta geçmesinden dolayı vermesi gereken cülus bahşişlerini dağıtamamıştır.Bundan dolayı sarayda bulunan altın malzemeler eritilip darphanede basılarak para haline getirilip dağıtılmıştır;bu da yetmediği için yeniçeriler sarayı basıp Siyavuş Paşa'yı öldürmüşlerdir.