Selim II.


.Osmanlı padişahlarının onbirincisi."Sarı Selim"diye anılır.Babası Kanuni annesi ise Hürrem Sultan'dır.Sarayda iyi bir öğrenim gördü.18 yaşına gelince 1542'de Konya'ya 1544'de de Saruhan sancakbeyliğine atandı.Kardeşi Bayezıd'la taht kavgasına girişmesi ihtimali üzerine kardeşi Amasya'ya Selim ise Konya sancakbeyliğine atandı.Fakat zamanla babasının Selim'i tutması üzerine Bayezıt harekete geçti.Yapılan savaş sonunda Bayezıt yenilerek İran'a kaçtı.Böylece tahtın tek varisi olan Selim II. Kütahya'ya nakledildi.Zigetvar'da babasının ölümü üzerine 24 Eylül 1566'da tahta geçti. Hazinenin büyük bir bölümünü Yeniçerilere ve Kapıkullarına "Cülûs Bahşişi" olarak dağıtan Selim II. devlet yönetimini bütünüyle Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya bırakarak saraya çekildi ve kendini eğlenceye ve şiir yazmaya verdi.Selim II. zamanındaki en önemli gelişmeler Yemen ve Kıbrıs'ın fetihleridir.Kıbrıs'ın alınması üzerine Paplik Venedik ve İspanya aralarında ittifak yaparak donanma hazırladılar ve Osmanlı'ya karşı harekete geçtiler.İnebahtı deniz savaşında Osmanlı donanması büyük bir bozguna uğradı.20 000 asker şehit oldu fakat ertesi yıl donanma eski gücüne kavuşturuldu. 1574'de ise donanmanın ve kara ordusunun ortak hareketiyle Tununs ele geçirildi.Sekiz yıl saltanat süren Selim II. haremdeki hamamda ayağı takılıp düşünce öldü.(13 Aralık 1574).Ayasofya camiinin avlusundaki türbede gömülüdür.