Osman II.

Osmanlı Padişahlarının 16.'sı.Genç Osman diye anılmaktadır.İstanbul'da doğdu.Babası Ahmet I.,annesi Mahfiruz Hatice Sultan'dır.İçeriden ve dışarıdan Osmanlı Devletini sıkıntıya sokan ekonomik ve politik buhranların arttığı bir dönemde 1618 yılında 14 yaşındayken tahta çıkarıldı.Bir yandan annesinin bir yandan Kızlarağası Mustafa Ağa'nın telkinleri arasında bocaladı,daha sonra sadrazam kaptan-ı derya Güzelce Ali Paşa'nın etkisinde kaldı.18 yaşındayken çıktığı Hotin seferinden başarı kazanamayarak döndü.Bu başarısızlık sonucu Yeniçeri Ocağıyla arası açıldı.Öte yandan yanında belli bir askeri güçle Hacca gitmek istemesi ulema tarafından hoş karşılanmadı.Bunu ocaklarının ortadan kaldırılması için bir oyun olarak kabul eden yeniçeriler tarafından sert tepkiyle karşılanınca genç padişah ulemayı askeri başkaldırmaya kışkırtmakla suçladı.
Bu gelişmelerin başlangıcında sert bir tepki niteliği gösteren karşı koymalar zamanla başkaldırıya dönüştü. Osman II.' nın hacca gitmekten vazgeçtiğini bildirmesine rağmen yatışmayan yeniçeriler,sarayı bastılar ve dört yıl önce tahttan indirdikleri Mustafa I.'i yine padişah ilan ettiler, Osman II.'yi de Yedikule Zindanları'nda öldürdüler.