Mustafa III

Edirne'de doğdu Ahmet III.'ün oğludur.12 yaşına kadar babasının 36 yaşına kadarda Mahmut I.'in padişahlığında rahat bir yaşam ve öğrenim olanağı bulmuştur.İyi niyet sahibi,cimri denilecek kadar tutumlu ve mistik yönleri ağır basan bir kişiliğe sahipti.Halka çok ağır gelen vergi hükümlerini kaldırdığı halde hazinede bir miktar para birikmesini sağladı.Olgun ve tecrübeli bir sadrazam olan Koca Ragıp Paşa'nın öngördüğü tedbirlere uyarak çöküş devrinin ,kendinden önce yarattığı sıkıntılara çözüm bulmaya çalıştı.Padişahlığı döneminde tıp eğitimine önem verdi.Koca Ragıp Paşanın ölümünden sonra dış siyasetteki dengeyi koruyamadı.Fazla tecrübesi olmadığı halde savaş yanlısı olarak ün salan Mehmet Emin Paşa'yı sadrazam yaptı.Bunun sonucunda da Rusya ile 1768-1774 savaşlarına yol açtı.Yenilgi haberleri üzerine büyük bir üzüntüye kapılarak zaten çok fazla inandığı müneccim ve falcılara kendini kaptırdı.Orta boylu,soluk yüzlü ve dikkati çekecek kadara iri bir burnu ve gözleri vardı.Kadınlarla ilişkilerinde ve saray alemlerinde ölçülüydü.Ölümünden önce yaptırdığı Laleli camiinin avlusundaki türbede gömülüdür.