Mustafa II


İstanbul'da doğdu.Babası Murad IV.annesi Emetullah Gülnûş Sultan'dır gençliğini babasının padişahlığı sırasında geçirdiği için düzgün bir öğrenim görebildi.Ahmet II.'nin ölümü üzerine tahta çıktığında 31 yaşındaydı.Kendisinden önceki 3-4 padişahın davranışlarının aksine sefere çıkma kararlarını devlet büyüklerine bıraktı.Osmanlı İmparatorluğu'nun düştüğü bunalım ve çıkmazlardan dört bir yandaki düşmanlarla yapılacak olan başarılı savaşlarla kurtulabilineceğini düşünüyordu.Bu atılım halkın moralini yükselttiysede devlet ilerigelenlerinde rahatsızlık yarattı.Sadrazam Ali Paşa Rumeli'deki yeniçerileri kışkırtarak padişahın eylemlerine engel olmak istediysede Mustafa II.'nin olay yerine hızla gelip olayı bastırdı ve sdarazam Ali Paşa'yı idam ettirdi. Yetersiz hazırlıklarla çıkılan Temeşvar seferinden başarısızlıkla dönülünce imparatorlukta huzursuzluklara neden oldu.Mustafa II. birkaç yıl bu olumsuzluklarla mücadele etmek istediysede devrin şeyhülislamı Feyzullah efendinin düzenlerine karşı koyamayarak sadrazamlığa Rami Paşa'nın getirilmesine boyun eğdi.Daha sonra kendisine karşı çıkan bir ayaklanmada tahttan indirildi.(1703) Hareketli ve atılım yapmak isteyen bir padişahtı.Oldukça tutarlı bir kişiliğe sahipti.Eğlence,kadın ve içkiyle arası yoktu.Tahttan indirildikten bir süre sonra öldü.Yenicamii yakınındaki Turhan Sultan türbesinde bulunan babası Mehmet IV.'nin yanında gömülüdür.