Mustafa I

Mehmet III.'ün oğludur.Babasının sancakbeyliği sırasında Manisa'da doğdu.Ahmet I.'in ölümünden sonra 1617'de tahta çıktı.Mustafa'nın tahta çıkmasında ağbisinin eşi Mahpeyker Kösem Sultan önemli rol oynadı.Mustafa I.'in akli dengesinin olmadığı anlaşılınca Osman II. tahta geçirildi.Topkapı sarayının bir dairesine kapatılan Mustafa I. 4 yıl hapis kaldı. Osman II.'ye karşı çıkarılan bir ayaklanma sonunda kapatıldığı yerden çıkarılarak tekrar tahta çıkarıldı.Fakat bu saltanatı da uzun sürmedi.10 Eylül 1623 günü tekrar tahttan indirilip yerine Murad IV.geçirildi.Toplam hükümdarlığı 1.5 yıl süren ve tahttan 2. indirilişinden sonra Topkapı sarayında 16 yıl hapis kalan Sultan Mustafa 48 yaşında öldü.Ayasofya'da bir türbeye gömüldü.