Murat V

İstanbul'da doğdu.Babası Abdülmecid annesi Şevketza kadındır.İyi bir öğrenim gördü. Genel kültür edebiyat ve müzik alanlarında başarılı oldu.Babasının öldüğü 1861 yılında amcası Sultan Aziz'in tahta çıkmasıyla hareketleri saray adamları tarafından izlenmeye başlandı;yarı tutuklu sayılabilecek bir hayata zorunlu bırakıldı.İnce ve hassas bir kişiliği olduğu için bu baskı sinirleri üzerinde derin etkiler bıraktı.Devrin Meşrutiyetçi aydınları üzerinde hürriyetçi düşüncelerin hayata geçirebilmesi yolunda yararlı olabileceği düşüncesini uyandırdı.Bu düşünce zamanla karşılıklı yardımlaşma ve destekleme çizgisine kadar ulaştı.Sultan Aziz'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan bu çalışmalar sonunda büyük bir yorgunluk ve sinir zayıflığına uğradı.Cülûsunun haftasında ise Sultan Aziz'in ölmesi bu zayıflığı sara nöbetlerine ve delilik krizlerine çevirdi.Avrupa'dan getirilen doktorlarda bu hastalığa çare bulamadılar.Bu olaylar üzerine kardeşi Abdülhamit II.Tahta çıkarıldı. Ve böylece Murat V.'nin 93 gün süren saltanatı sona erdi.Buradan Çırağan sarayına gönderildi.28 yıl burada zaman zaman iyileşerek kendi halinde yaşadı.Bağırsaklarında başgösteren bir kanama sonunda öldü.Mezarı Yenicami yakınındaki annesi Şevketza kadının türbesine gömüldü.