Murat III.


Osmanlı Padişahı Manisa'da doğdu.Babası Selim II.annesi Nurbanu Sultandır.Çocukluğu doğduğu şehirde geçti. Devrin ünlü bilginlerinden tarihçi Sadettin Efendi'den öğrenim görerek yetişti.Babasının ölümü üzerine (1574) tahta çıktığı zaman sadrazamlık görevini Sokullu Mehmet Paşa yapıyordu.Padişah olduğu gece beş kardeşini birden öldürten Murat III.'ün kadınlara aşırı derecede düşkün oluşu kişiliğini etkilemiş zekasını kullanma olanağını bırakmamıştı.Kırk Haseki Kadın ve 400'e yakın cariyeden 100 ü aşkın çocuğu oldu.Padişahlığı zamanında Yahudi asıllı olan annesi Nurbanu Sultan ile karısı Safiye Sultan arasındaki anlaşmazlık ve rekabet yüzünden saray her türlü olumsuzlukların ve kötülüklerin yuvası haline geldi.Yeniçeri Ocağı bozuldu.Yönetimini sağlayan kurallara aykırı hareketler yüzünden disiplin bozuldu.12 yıl süren İran seferinde hiçbir başarı sağlanamadı.Ayrıca Batıda Avusturya ile yapılan savaşlarda Erdel Prensi ile Eflak Boğdan beylerinin başkaldırmaları üzerine geniş bir cephede çarpışmak zorunda kalındı.Bir yandan savaş öte yandan Padişahın sefa âlemlerinin giderleriyle devlet geniş ölçüde para sıkıntısının içine düştüğü için piyasaya ayarı düşük sikke sürülerek halkın ve askerin başkaldırmalarına yol açan olaylar çıktı.
Devlet yönetimine ağırlığını koyacak hiçbir girişimde bulunmayan ve savaşta komutanlık görevini üstüne alacak bir kişilik gösteremeyen Murat III. tahta çıkışının 22. yılında saradan öldü.Ayasofya camisinin avlusundaki türbede gömülüdür.