Mehmet III


Manisa'da doğdu. Murad III.ile Safiye Sultan'ın oğludur.Çocukluğunda devletin ünlü alimlarinden ders gördüysede devleti yönetecek olgunluğa ulaşamamıştır.Tahta çıktığı gece 19 erkek kardeşini ve kadınlara aşırı derecede düşkün olan babasının hamile bıraktığı 17 cariyeyi öldürttü.Babasının zamanında başlayan olumsuzlukları ortadan kaldıracak başarı gösterememekle birlikte askerin ve kumandanların ısrarıyla götürüldüğü Avusturya seferi Eğri kalesinin fethi ve Haçova'da düşmanın büyük bir bozguna uğratılmasıyla sonuçlanmıştır.8 yıl süren saltanatında saray,kişisel çıkarların gizli gizli çalıştığı bir fesat ocağı haline gelmiştir.Düzen bozukluğuna bir çare bulunması için yollar gösteren şehzadesi Mahmut'u öldürtmekten bile çekinmemiştir.Tebriz'in kaybedilmesi,Celali isyanları padişahlığı zamanındaki önemli gelişmeler arasındadır. Zayıf iradeli,buna karşılık saltanat tutkusu fazla olan padişahlar arasında sayılan Mehmet III.'ün büyük hatalarından biri de annesi Safiye Sultan'ın devlet yönetimine karışmasına boyun eğmek olmuştur.Mehmet III.'ün türbesi Ayasofya Camisi avlusundadır.