Mehmet Resad

Mehmed V.
İstanbul'da doğdu.Abdülmecit ile Gülcemal Kadın Efendinin oğludur.Çocukuluğunu sarayda geçirdi.Babasının ölümü üzerine en küçük şehzade olduğu için Abdülaziz davrinde hayatı kontrol altına alınmadı.Ağabeyi Abdülhamit'in tahta geçmesinden sonra sarayda veliaht dairesinde oturmak zorunda kaldı 33 yıl süren bu tutukluluk halinden sonra 65 yaşında tahta çıktı.Bu surada iktidarda bulunan İttihat ve Terakki partisine boyun eğdi.Ne Trablusgarb ne Balkan ne de 1.Dünya savaşı sırasında gelişmelere katkıda bulunacak bir davranış gösteremedi.Edebiyatı seven kendi halinde bir padişahtı.9 yıl boyunca tahtta kaldı.Orta boylu sarışın mavi gözlüydü.1.Dünya savaşı yenilgisini gördükten sonra öldü.Mezarı Eyüp Sultan'da deniz kıyısındaki türbesindedir.