Beyazit II.

Osmanlı imparatorluğunun 8.padişahıdır.Babası Fatih annesi Mükrüme Hatundur.Babasının ölümü üzerine kardeşi Cem'in padişah olmak istemesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan Bayezıd II. yeniçerilere güvenerek Amasya'dan İstanbul'a gelmiş ve tahta çıkmıştır.(20 Mayıs 1481).Padişahlığının ilk dönemlerinde tahta geçmek isteyen kardeşi Cem'le uğraşmış Cem'in ölümünden sonra bitip tükenmez savaşlara girişmiştir.
Babası Fatih'in başardığı işler düzeyinde başarı sağlayamadıysa da güçlü Türk komutanlar yönetimindeki girdiği savaşlarda Macaristan,Bosna ve Mora'da zaferler kazanmıştır.Yönetimin gevşekliği yüzünden şehzadeler arasında türlü anlaşmazlıklar çıkmıştır,sonunda Trabzon'da bulunan Selim'in yeniçerilerce tahta geçmesi istendiğinden Bayezıd tahttan indirilmiş ve yerine Yavuz Selim geçmiştir.Kendisini sofuluğa adadığı için "veli " diye anılan Bayezıd II.yönetim gücünden yoksun halkça da pek fazla sevilmeyen bir padişahtı.