Ahmet I

Ondödüncü osmanlı padişahı.Babası Meehmet III. annesi Handan Sultan'dır. Manisa'da doğdu ve onüç yaşında babasının yerine padişah oldu.Yaptığı en önemli gelişme Bayezıd devrinde başlayıp Fatih zamanında kanunlaşan kardeş katli geleneğine son vermesidir.Tahta hanedanın en yaşlı üyesinin geçmesi kuralını getirmiştir.(Ekber ve Erşet düzeni).Ahmet I.tahta geçtiğinde Avusturya ve İran ile savaşlar sürdürülüyor;ülke iç düzensizliğe ve karışıklığa doğru gidiyordu.Ahmet I. Avusturya ile olan savaşı Zitvatorok antlaşması ile son vermiş İranlılarla olan savaşıda 1611 yılında sonlandırmıştı.Anadolu'da çıkan Celali isyanlarını da Kuyucu Murat Paşa'yı görevlendirerek bastırmıştı.Bu dönemde Murat Reis ve Halil Paşa komutasındaki donanmada sürekli başarı kazanmıştı.Bir mide hastalığı sonucunda 28 yaşında 22 Kasım 1617 de öldü.