Ahmed II

Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının 21.'sidir.Sultan İbrahim'in Muazzez Sultan'dan olan oğludur.23 Haziran 1691'de kardeşi Süleyman II.'nin ölümü üzerine tahta geçti.Kırksekiz yıllık şehzadeliği sarayda hapis olarak geçtiği için yeteneklerini kaybetmiş dengesiz bir padişahtı.Tahta geçtiği zaman imparatorluk 2.Viyana kuşatması ile uğraşıyordu.Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın şehit olmasından ötürü askerin maneviyatı bozulmuştu.Ve Belgrad'a doğru çekilmeye başaladı.Fakat Avusturya ordusunun kaybı Osmanlı'dan daha fazla olduğu için Osmanlı ordusunun ardına düşmemiştir.Ahmet II. şehit olan Fazıl Mustafa Paşa'nın yerine Arabacı Ali Paşa'yı geçirmiştir.Yeni sadrazamda aynı padişah gibi yeteneksiz ayrıca da zorba bir kişiydi.Sadrazam devlet yöneticileri arasında gereksiz bir ayıklamaya girişmiş bu da orduda daha büyük sarsıntıya yol açmıştı bunun üzerine sadrazamlığa Hacı Ali Paşa getirildi.O da bu uyuşukluğa son vermişti.Fakat bir yıl sonra Hacı Ali Paşa padişahla aralarındaki bir antlaşmazlık yüzünden yönetimi bıraktı ve yerine Bozoklu Mustafa Paşa getirildi.Yeni sadrazam Erdel'i Avusturya'dan almaya çalışmış fakat yurda dönüşü sırasında oyuna getirilerek yarine Sürmeneli Ali paşa getirilmişti.Çok sürmemiş Venedik Sakız adası ve Dalmaçya'daki Galbella kalesini ele geçirmişlerdi.Yurt içinde de durum kötüye gitmekteydi.Suriye, Irak ve Hicaz'da ayaklanmalar başgöstermiştir.Ahmet II. imparatorluğun başında 4 yıl hüküm sürmüş Edirne'de ölmüş cenazesi İstanbul'a getirilerek Kanuni Sultan Süleyman türbesine gömülmüştür.Müzik ve şiirden hoşlanan çok çabuk çevresinin etkisinde kalabilen güçsüz yeteneksiz bir padişahtı.